Wyrok TK - może ktoś zna?

interpretacja konstytucji, zasady naczelne RP, prawa i obowiązki obywateli

Wyrok TK - może ktoś zna?

Postprzez Aristo2 » Wt, 17 maja 2005, 16:51

Witam
W dniu dzisiejszym miał być ogłoszony wyrok TK w sprawie kosztów komorniczych.

Cyt. za Rzeczpospolitą z 16 05 2005:

Ile kosztuje egzekucja?

Czy to w porządku, że jeden z przepisów o opłatach za czynności komornika uzależnia stawkę od rzeczywiście wyegzekwowanego długu, a drugi pozwala pobierać jednakową opłatę niezależnie od efektu egzekucji?

Na to pytanie kieleckiego sądu odpowie 17 maja Trybunał Konstytucyjny.

Przed sądem zawisła sprawa dłużnika, który spłacił należności po rozpoczęciu egzekucji i przedstawił komornikowi dowód wpłaty. Komornik umorzył postępowanie, ale jego koszty ustalił w wysokości opłaty stosunkowej wyliczonej od całego roszczenia, bo pozwala mu na to ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Skargę na postępowanie komornika sąd pierwszej instancji odrzucił, stwierdzając, że nie ma znaczenia fakt uregulowania należności przez dłużnika, skoro nastąpiło to po wszczęciu egzekucji.

W tej samej ustawie istnieje inny przepis, który uzależnia koszty egzekucji od wysokości odzyskanego długu. Sąd drugiej instancji, do którego zwrócił się dłużnik, powziął więc wątpliwość co do zgodności z konstytucją takiego stanu prawnego.

Może ktoś zna już Wyrok TK ?

pozdrawiam
Janek
Aristo2
 

cd

Postprzez Aristo2 » Wt, 17 maja 2005, 19:26

Coś mam, ale tylko z PAP.
Robi się coraz ciekawiej !

Kraj
PAP, jkl /2005-05-17 13:25:00

Przepis o pobieraniu przez komorników 15 proc. wartości roszczenia niekonstytucyjny.

Przepis pozwalający komornikowi pobierać 15 proc. wartości roszczenia, nawet wtedy, gdy nie dokona on egzekucji, jest sprzeczny z konstytucją - orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Co Wy na to ?

pozdrawiam
Janek
Aristo2
 

Postprzez Marcin » Wt, 17 maja 2005, 19:32

Przepis pozwalający komornikowi pobierać 15 proc. wartości roszczenia, nawet wtedy, gdy nie dokona on egzekucji, jest sprzeczny z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał badał konstytucyjność przepisu ustawy o komornikach sądowych sprzed obowiązującej od listopada ubiegłego roku nowelizacji. Orzeczenie TK jest ostateczne i ma znaczenie dla spraw wszczętych przed wejściem w życie nowelizacji. Przepisy znowelizowanej ustawy są bardzo podobne, aby je uchylić Trybunał musiałby rozpoznawać zgodność z konstytucją obecnie obowiązującej ustawy.

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600,2713104.html
Marcin
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

cd

Postprzez Aristo2 » Wt, 17 maja 2005, 19:43

Witam
Nie znamy pełnego wyroku i uzasadnienia, ale można zadać pytanie co dalej?
przepis jako niekonstytucyjny traci moc z data wsteczna.

Co z wyegzekwowanymi przez komorników pieniędzmi?

Dłużnik jesli dogada sie z wierzycielem i spłaci dług do jego rąk- komornik nie moze pobrać opłaty- czy tak?- musi bez opłaty umorzyć postepowanie na wniosek wierzyciela.

Są i inne pytania, ale chyba trzeba poczekać na pełne uzasadnienie.
pozdrawiam
Janek
Aristo2
 

Postprzez Marcin » Wt, 17 maja 2005, 19:56

chyba trzeba poczekać na pełne uzasadnienie.


Tak, powinno być dostępne za ok .1-2 miesięcy.
Marcin
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez Marcin » Wt, 17 maja 2005, 20:06

Może komuś uda się znaleźć coś więcej na stronie http://www.trybunal.gov.pl. Mnie niestety nie działa.
Marcin
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

cd

Postprzez Aristo2 » Wt, 17 maja 2005, 20:14

Niestety, serwer nie działa. Może póżniej się uda.
Aristo2
 

Postprzez Marcin » Śr, 18 maja 2005, 11:00

http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050518/prawo/prawo_a_1.html

Opłaty powinny wrócić przed Trybunał


Niekonstytucyjne jest pobieranie opłat za egzekucje komornicze, jeśli sprawa została umorzona z powodu spłacenia długu.


Tak orzekł we wtorek, 17 maja, Trybunał Konstytucyjny po rozpatrzeniu pytania prawnego kieleckiego sądu. Wyrok ten oznacza konieczność usunięcia fragmentu art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który daje komornikom prawo do pobierania wynagrodzenia, nawet jeśli nie podejmą jakichkolwiek działań i w sytuacjach, kiedy dłużnik z własnej woli dług spłacił.

Rzecz w tym, że niekonstytucyjny przepis formalnie już nie istnieje, ponieważ został zmieniony przy okazji nowelizacji ustawy komorniczej 24 września 2004 r., która weszła w życie 12 listopada2004 r. W tym czasie pytanie prawne kieleckiego sądu czekało w Trybunale na rozpatrzenie. I choć znowelizowana treść przepisów zawiera regulacje analogiczne do ocenionych wczoraj negatywnie przez Trybunał, to nadal będzie obowiązywać, ponieważ to nie ona była zaskarżona.

Trybunał zaś może orzekać tylko o przepisach wskazanych we wniosku. Aby więc przywrócić stan zgodności z konstytucją, trzeba by zwrócić się do TK ponownie - tym razem z wnioskiem kwestionującym nową wersję starych w gruncie rzeczy regulacji o wynagradzaniu komorników za wszczęte, lecz niedokonane egzekucje.

Sprawę wniósł do kieleckiego sądu dłużnik z Włoszczowej, któryspłacił należności po rozpoczęciu egzekucji i przedstawił komornikowi dowody wpłaty kolejnych sum. Na wniosek wierzyciela postępowanie umorzono, ale jego koszty ustalone zostały w wysokości opłaty stosunkowej wyliczonej od całego roszczenia. Dłużnik złożył skargę na postępowanie komornika w sądzie, ale została odrzucona. Zgodnie bowiem z przepisami o komornikach sądowych uregulowanie należności przez dłużnika nie ma znaczenia, skoro nastąpiło po wszczęciu egzekucji.

Ale w tej samej ustawie istnieje także inny przepis, który uzależnia koszty egzekucji od wysokości odzyskanego długu. Sąd drugiej instancji, do którego sprawa trafiła, nabrał więc wątpliwości, czy istnienie dwu różnych regulacji tych samych kwestii jest zgodne z konstytucją i z normami prawidłowej legislacji.

Trybunał podzielił te wątpliwości i uznał konieczność usunięcia z przepisu zdania drugiego i trzeciego, które - jak ocenił - naruszają kryteria przyzwoitej legislacji. Umieszczenie w jednym akcie prawnym dwu norm odmiennie kształtujących zasady pokrywania kosztów postępowania egzekucyjnego jest bowiem nieracjonalne.

Ponieważ Trybunał nie mógł odnieść się do przepisów dziś obowiązujących, wtorkowy wyrok przyniesie pożytek jedynie tym dłużnikom, którzy musieli wnieść tzw. opłatę stosunkową mimo spłacenia należności i umorzenia ich sprawy na podstawie przepisów obowiązujących do 12 listopada 2004 r.

Tym, którzy na podstawie obowiązujących przepisów nadal muszą płacić za niewykonane czynności komornicze, pozostanie poczucie nierówności wobec prawa. Być może zmobilizuje ich ono do działań, w których efekcie przepisy o wynagradzaniu komorników jeszcze raz trafią do Trybunału (sygn. P 6/04).
Marcin
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez Marcin » Śr, 18 maja 2005, 11:01

http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2005/rozprawy.htm

17 maja, 2005 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne II Wydziału Cywilnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Kielcach dotyczące opłat za czynności komornika.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 49 zd. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu obowiązującym do wejścia w życie ustawy z 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 2 Konstytucji. Trybunał ponadto uznał, że art. 49 zd. 2 i 3 w związku z art. 45 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r., w brzmieniu obowiązującym do wejścia w życie ustawy z 24 września 2004 r., jest niezgodny z art. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił na wstępie, że w okresie pomiędzy skierowaniem pytania prawnego a rozstrzygnięciem sprawy, stan prawny uległ zmianie i brzmienie zaskarżonych przepisów zostało zmodyfikowane przez ustawę z 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Trybunał Konstytucyjny - związany granicami pytania - rozważył stan prawny adekwatny do sprawy rozpatrywanej przez pytający sąd obowiązujący do 12 listopada 2004 r.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zaskarżone przepisy nie spełniają zasad przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji) ze względu na nieracjonalność zamieszczenia w jednym akcie prawnym regulacji odmiennie kształtujących zagadnienie kosztów postępowania egzekucyjnego. W art. 45 ust. 2 ustawy komorniczej opłata stosunkowa zależna jest od wartości wyegzekwowanego roszczenia, jednocześnie jednak (art. 49 powyższej ustawy) może ona zostać pobrana, nawet gdy komornik nie dokonał skutecznej egzekucji, a więc nic nie wyegzekwował. Oznacza to, że w pewnych okolicznościach opłata stosunkowa nie stanowi "wynagrodzenia" za trud włożony przez komornika w odzyskanie konkretnej wierzytelności, lecz staje się swoistą premią, należną komornikowi nawet w przypadku jego bezczynności związanej z wnioskiem wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Stan prawny uległ istotnej zmianie po wejściu w życie ustawy z 24 września 2004 r. W ustawie tej art. 49 uzyskał nowe brzmienie. Sama konstrukcja opłaty stosunkowej, ani określenie "widełek", w jakich musi się ona mieścić, nie uległy jednak istotnej zmianie. Kwestionowana przez pytający sąd regulacja została nie tylko powtórzona z minimalnymi zmianami redakcyjnymi, ale też znacząco rozszerzona. Opłatę stosunkową pobiera się teraz w każdym przypadku umorzenia postępowania na wniosek wierzyciela, a więc na wniosek złożony po upływie roku od otrzymania przez komornika wniosku o wszczęcie egzekucji. Jak również - w razie umorzenia postępowania (art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego), jeśli postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w związku z niedokonaniem przez wierzyciela w ciągu roku czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub brakiem żądania podjęcia postępowania.. Można się więc spodziewać większej liczby dłużników, od których będzie pobierana opłata stosunkowa mimo, że nie doszło do wyegzekwowania roszczenia. Oznacza to, że regulacja konstytucyjnie wadliwa pozostaje w porządku prawnym, czemu Trybunał Konstytucyjny, związany granicami pytania prawnego, obecnie zapobiec nie może.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą był sędzia TK Wiesław Johann.
Marcin
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez Marcin » Cz, 19 maja 2005, 21:31

A co sądzicie o już ściągniętych przez komorników opłatach na podstawie niekonstytucyjnego przepisu ? Czy można byłoby dochodzić od komorników zwrotu niesłusznie pobranych kwot ? Ponieważ Trybunał nie odroczył wejścia w życie orzeczenia, wydaje się, że mogłyby znaleźć zastosowanie art. 190 ust. 4 Konstytucji w związku z art. 401[1] kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc. Ale do kogo należałoby kierować wniosek o wznowienie postępowania - do komornika celem wydania nowego postanowienia określającego wysokość opłaty ? Gdyby odmówił, pozostawałaby chyba skarga na czynnośc komornika do sądu albo ewentualny proces o zwrot niesłusznie pobranej opłaty. W tym ostatnim wypadku chyba można byłoby mówić o odpowiedzialności solidarnej komornika (działał na podstawie niekonstytucyjnego przepisu) i Skarbu Państwa (art. 417 § 1 w zw. z art. 417[1] kc) na podstawie art. 441 § 1 kc. Co o tym myślicie ?
Marcin
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Następna strona

Powrót do Prawo Konstytucyjne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron