Znalezione wyniki: 22

Powrót do zaawansowanego wyszukiwania

Re: Zerwane Alimenty - Przekroczony dochód o 9zł

Jeżeli mówi Pani o zasiłku rodzinnym przysługującym z MOPS, to przysługuje on do ukończenia przez dziecko 24 roku życia, jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
przez nightingale
So, 27 paź 2012, 04:06
 
Dział: Prawo Rodzinne i Opiekuńcze
Wątek: Zerwane Alimenty - Przekroczony dochód o 9zł
Odpowiedzi: 1
Wyświetlone: 1537

Re: Czy można anulować rozdzielność majątkową?

Można próbować uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli w przedmiocie rozdzielności majątkowej, na podstawie art. 87 Kodeksu Cywilnego: Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten też może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczen...
przez nightingale
So, 27 paź 2012, 04:00
 
Dział: Prawo Rodzinne i Opiekuńcze
Wątek: Czy można anulować rozdzielność majątkową?
Odpowiedzi: 1
Wyświetlone: 2899

Re: jak dojść swoich praw

Z przedstawionej sytuacji nie wynika, czy doszło do wydziedziczenia, czyli pozbawienia zachwoku osoby do niego uprawnionej. Spadkodawca może wydziedziczyć m.in. zstępnego, gdy on: 1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; 2) dopuścił się wzg...
przez nightingale
Wt, 23 paź 2012, 02:47
 
Dział: Prawo Spadkowe
Wątek: jak dojść swoich praw
Odpowiedzi: 1
Wyświetlone: 2048

Re: Mandat za rozmowę przez komórkę.

Czas na zapłacenie mandatu wynosi 7 dni- art. 98 par.3 Kodeksu Wykroczeń. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (art. 100 KW). Koszty egzekucyjne reguluje art. 64 ustawy postępowanie egzekucyjne w administracji,...
przez nightingale
Pn, 17 wrz 2012, 04:31
 
Dział: Prawo Wykroczeń
Wątek: Mandat za rozmowę przez komórkę.
Odpowiedzi: 1
Wyświetlone: 1661

Re: Czy istnieje jawna dla stron lista sędziów orzekających

Art. 400 kpc: Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński. Wniosek o wznowienie składa się po zakończeniu postępo...
przez nightingale
Pt, 24 sie 2012, 04:57
 
Dział: Prawo Karne Wykonawcze
Wątek: Czy istnieje jawna dla stron lista sędziów orzekających ?
Odpowiedzi: 1
Wyświetlone: 1450

Re: art. 762 § 1 kpc - co może komornik?

Witam, przede wszystkim zastrzeżenia budzi doręczenie wezwania dziesięcioletniemu dziecku - zgodnie z art. 138 kpc doręczenia w razie nieobecności adresata można dokonać tylko dorosłemu domownikowi, zatem w podanej sprawie doręczenie nie było skuteczne. Co do skargi na czynności komornika, to regulu...
przez nightingale
Pt, 10 sie 2012, 07:41
 
Dział: Windykacja - Komornik
Wątek: art. 762 § 1 kpc - co może komornik?
Odpowiedzi: 2
Wyświetlone: 4500

Re: Obywatelstwo niemieckie

Witam, aby otrzymać niemieckie obywatelstwo, należy mieszkać na terenie Niemiec minimum 8 lat, oraz spełni wszystkie (lub większość z poniższych warunków): - ważne pozwolenie na pobyt Aufenthaltserlaubnis lub Aufenthaltsberechtigung - legalny pobyt na terenie Niemiec przez co najmniej 8 lat - gwaran...
przez nightingale
Pt, 10 sie 2012, 07:30
 
Dział: Prawo wspólnotowe Unii Europejskiej
Wątek: Obywatelstwo niemieckie
Odpowiedzi: 2
Wyświetlone: 4009

Re: Decyzje - OPS

Witam,

informacje poszukiwane przez Panią znajdują się w kpa, w szczególności polecam rozdziały:
-7my- 'decyzje' (art.104-113)
-10ty- 'odwołania' (art. 127-140)
-12ty- 'wznowienie postępowania' oraz 13ty dotyczący uchylenia, stwierdzenia nieważności decyzji (art.145-163).
przez nightingale
Pt, 10 sie 2012, 06:44
 
Dział: Prawo Administracyjne
Wątek: Decyzje - OPS
Odpowiedzi: 1
Wyświetlone: 1796

Re: zastraszanie byłego partnera

Witam, co do pogróżek, to można złożyć wniosek o ściganie z art. 190 KK: § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo poz...
przez nightingale
Pt, 10 sie 2012, 06:36
 
Dział: Prawo Rodzinne i Opiekuńcze
Wątek: zastraszanie byłego partnera
Odpowiedzi: 1
Wyświetlone: 1776

Re: termin zapłaty alimentów

W wypadku zasądzania alimentów, wydanie klauzuli natychmiastowej wykonalności dotyczy rat płatnych po wniesieniu powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa - za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące.
przez nightingale
So, 4 sie 2012, 22:53
 
Dział: Prawo Rodzinne i Opiekuńcze
Wątek: termin zapłaty alimentów
Odpowiedzi: 1
Wyświetlone: 1736
Następna strona

Powrót do zaawansowanego wyszukiwania

cron