Znalezione wyniki: 217

Powrót do zaawansowanego wyszukiwania

Re: Wyjście za mąż w wieku 17 lat

Zgodnie z art. 10 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego: "Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa...
przez admin
Pn, 5 mar 2012, 13:25
 
Dział: Prawo Rodzinne i Opiekuńcze
Wątek: Wyjście za mąż w wieku 17 lat
Odpowiedzi: 1
Wyświetlone: 1023

Re: Podawanie leków w przedszkolu!!! Wazne!!!

To zależy, czy Pani lub osoba podająca lek dziecku - była świadoma właściwości/szkodliwości leku i tego co może wywołać po podaniu. Jeśli nie była Pani lub ta osoba świadoma, to nie powinno być żadnych przykrych konsekwencji prawnych.
przez admin
Pn, 5 mar 2012, 13:16
 
Dział: Prawo Karne
Wątek: Podawanie leków w przedszkolu!!! Wazne!!!
Odpowiedzi: 1
Wyświetlone: 1119

Art. 12. kk

Art. 12. kodeksu karnego Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość pokrzywdzonego.
przez admin
Pn, 10 paź 2011, 06:45
 
Dział: Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej
Wątek: Art. 12. kk
Odpowiedzi: 0
Wyświetlone: 1245

Art. 11. kk § 1, § 2, § 3

Art. 11. kodeksu karnego § 1 . Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo. § 2 . Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. § 3 . W wypadku określonym w § 2 są...
przez admin
Pn, 10 paź 2011, 06:43
 
Dział: Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej
Wątek: Art. 11. kk § 1, § 2, § 3
Odpowiedzi: 0
Wyświetlone: 803

Art. 10. kk § 1, § 2, § 3, § 4

Art. 10. kodeksu karnego § 1 . Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. § 2 . Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 3, art. 156 § 1 3, art. 163 § 1 3, art. 166, ar...
przez admin
Pn, 10 paź 2011, 06:40
 
Dział: Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej
Wątek: Art. 10. kk § 1, § 2, § 3, § 4
Odpowiedzi: 0
Wyświetlone: 826

Art. 9. kk § 1, § 2, § 3

Art. 9. kodeksu karnego § 1 . Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. § 2 . Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnie...
przez admin
Pn, 10 paź 2011, 06:35
 
Dział: Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej
Wątek: Art. 9. kk § 1, § 2, § 3
Odpowiedzi: 0
Wyświetlone: 742

Art. 8. kk

Art. 8. kodeksu karnego

Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.
przez admin
Pn, 10 paź 2011, 06:33
 
Dział: Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej
Wątek: Art. 8. kk
Odpowiedzi: 0
Wyświetlone: 733

Art. 7. kk § 1, § 2, § 3

Art. 7. kodeksu karnego § 1 . Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. § 2 . Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. § 3 . Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia w...
przez admin
Pn, 10 paź 2011, 06:32
 
Dział: Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej
Wątek: Art. 7. kk § 1, § 2, § 3
Odpowiedzi: 0
Wyświetlone: 782

Art. 6. kk § 1, § 2

Art. 6. kodeksu karnego § 1 . Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. § 2 . Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdz...
przez admin
Pn, 10 paź 2011, 06:30
 
Dział: Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej
Wątek: Art. 6. kk § 1, § 2
Odpowiedzi: 0
Wyświetlone: 745

Art. 5. kk

Art. 5. kodeksu karnego

Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.
przez admin
Pn, 10 paź 2011, 06:27
 
Dział: Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej
Wątek: Art. 5. kk
Odpowiedzi: 0
Wyświetlone: 794
Następna strona

Powrót do zaawansowanego wyszukiwania

cron