domeny.pl - problem

świadczenie usług drogą elektroniczną, mp3, aukcje internetowe, e-usługi, podpis elektroniczny.

domeny.pl - problem

Postprzez zasit » Cz, 19 cze 2008, 23:43

Przydalaby sie konkretna analiza regulaminu pewnej promocji ktora wzbudza juz wiele kontrowersji oraz to ze sprawa trafila do UOKiK

Tresc regulaminu ponizej

1. Organizatorem akcji promocyjnej “Wiosna przynosi tanie domeny” jest firma DOMENY.PL sp. z o. o.
z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 50.
2
Podstawy akcji promocyjnej
1. Podstawę organizacyjną i prawną akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin, który jest
jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji.
2. Regulamin promocji dostępny jest wyłącznie na stronie internetowej www.Domeny.pl
3
Czas trwania promocji
1. Akcja promocyjna trwa od 2 marca do 30 czerwca 2007 r.
2. Udział w promocji dotyczy osób/firm, które zamówiły domeny: polskie, globalne i unijne w ramach
promocji“Wiosna przynosi tanie domeny” w/w terminie, czego dowodem będzie data wpłaty na
rachunku bankowym organizatora promocji.
4
Uczestnicy akcji promocyjnej
1. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych oraz przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności
gospodarczej.
2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w promocji tylko po wcześniejszym uzyskaniu zgody
rodziców lub opiekunów.
3. Z udziału w akcji promocyjnej wyłączeni są pracownicy/współpracownicy DOMENY.PL sp. z o.o.
Oraz członkowie ich rodzin.
5
Zasady promocji
1. Akcja promocyjna “Wiosna przynosi tanie domeny” dotyczy domen: polskich, globalnych i unijnych,
będących w ofercie DOMENY.PL sp. z o. o. i zarejestrowanych w terminie od 2 marca do 30 czerwca
2007 r. w ramach promocji “Wiosna przynosi tanie domeny”.
2. Ceny domen w promocji “Wiosna przynosi tanie domeny” dotyczą rejestracji domen na okres
jednego roku. W przypadku rejestracji domen na okres dłuższy niż jeden rok, obowiązują ceny
standardowe.
3. Przedłużenie utrzymania usług (nabytych w firmie DOMENY.PL sp. z o.o. w ramach promocji
“Wiosna przynosi tanie domeny”) na kolejny rok, będzie odbywać się na standardowych warunkach
zakupu i na podstawie cennika obowiązującego w chwili odnowienia.
4. Przeniesienie domen zarejestrowanych w ramach promocji “Wiosna przynosi tanie domeny” do
innego usługodawcy lub rezygnacja z odnowienia tych domen przed upływem trzech lat od daty ich
rejestracji, zobowiązuje Abonenta do uiszczenia z chwilą rezygnacji jednorazowej opłaty w wysokości
proporcjonalnej do czasu, który pozostał do końca w/w okresu i ustalonej według aktualnie
obowiązującego cennika.
5. Korzystanie z usług pozyskanych w trakcie akcji promocyjnej “Wiosna przynosi tanie domeny”
podlega ogólnym zasadom korzystania z tych usług, zawartym w regulaminie firmy DOMENY.PL sp. z
o.o.
6. Rabat na ceny usług z promocji “Wiosna przynosi tanie domeny” nie podlega

Oczywiscie na uwage zasluguje punkt 5-ty

Wedlug niego firma domeny.pl stwierdza ze:
- zwiazany jestem umowa 3 letnia (nie ma konkretnej tresci ze "umowa trwa na okres taki i taki")
- punkt ten zostal specjalnie tak sformulowany aby obarczac kosztami klienta (o ile wiem kodeks cywilny tego zakazuje cytujac UOKiK .......W przypadku wielu dziedzin życia konsumenci nie mają możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Ich rola sprowadza się do podpisania kontraktu bądź jego odrzucenia w całości. Dotyczy to na przykład umów stosowanych przez banki, operatorów telefonicznych, deweloperów, zakłady ubezpieczeń, biura podróży, dostawców gazu i energii elektrycznej itp. Powoduje to niebezpieczeństwo, że przedsiębiorca w umowie narzuci konsumentowi klauzule, które nie będą dla niego korzystne. Dlatego kodeks cywilny stanowi, że postanowienia, które nie zostały uzgodnione indywidualnie, nie wiążą konsumenta, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interesy. Przykładem są klauzule stawiające jako warunek odstąpienia od umowy zapłacenie kary lub wyłączające odpowiedzialność przedsiębiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Podkreślić należy, że zawsze obowiązują zapisy określające główne świadczenia stron – na przykład cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.)
- na zlozone przeze mnie wypowiedzenie umowy w terminie 1 miesiac przez uplywem waznosci domen, firma domeny.pl poinformowala mnie ze nie moze przyjac wypowiedzenia bo jest to umowa abonamentowa - totalna bzdura
- czy mozna podpisac umowe abonamentowa nie skladajac wlasengo podpisu na umowie?

UOKiK stwierdza

Sygn. akt XVII AmC 265/07

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 marca 2008r.
Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
w składzie:
Przewodniczący: SSO Bogdan Gierzyński
Protokolant: asystent sędziego Adam Zaborski
po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2008r. w Warszawie na rozprawie
sprawy z powództwa Dariusza Kowalczuka
przeciwko "Domeny.pl" Sp. z o.o. w Krakowie
o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez "Domeny.pl" Sp. z o.o. w Krakowie w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:
1. "Kwota opłaty za usługę jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi, nawet jeżeli Abonent wcześniej z niej zrezygnuje."
2. "Domeny.pl" sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.domeny.pl.

II. Nakazuje pobranie kasie Sądu Okręgowego w Warszawie od "Domeny.pl" Sp. z o.o. w Krakowie kwotę 600 zł (sześćset złotych) tytułem opłaty stałej od pozwu, od której uiszczenia powód był zwolniony z mocy prawa.

III. Zarządza publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na koszt pozwanego.

SSO Bogdan Gierzyński


Zasiegnalem porady u prawnika i radzi aby nie placic faktury, dodatkowo wykazal mi czesc niedozwolonych klauzul ktore znajduja sie w tej umowie i w regulaminie glownym, radzi a zeby jezeli firma domeny.pl zacznie sie upominac o swoje faktury to zglosic sprzeciw a sprawa trafi do sadu(tryb upominawczy?) a tam mozna sie powolywac na te wlasnie niedozwolone klauzule oraz szereg niezgodnosci z kodeksem cywilnym

Firma domeny.pl straszy mnie (osoba cywilna) wpisem do Krajowego Rejestru Dluznikow i powoluje sie na to ze sa to uslugi telekomunikacyjne (a nie sa bo jest na ten temat wyrok Sadu Najwyzszego ktory stwierdza ze utrzymanie domen to nie jest usluga telekomunikacyjna) bo z regulaminu KRD wynika ze tylko pod tym moga to wpisac

Dodatkowo w czasie trwania promocji zmianie ulegl regulamin glowny a zatem czy nie oznacza to rozwiazania automatycznego umowy?

Firma domeny.pl w zaden sposob nie informowala o zmianach w regulaminie

Jak wedlug was wyglada ta sprawa?
zasit
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez Darek » Pt, 20 cze 2008, 16:10

Sprecyzuj może o co Ci chodzi. Jeżeli o abstrakcyjną analizę wzorca umowy (np. do pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone), to zacytuj całość. Jeżeli natomiast pojawił się jakiś indywidualny Twój problem, to napisz na czym on polega.

Tak na marginesie:
1) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma nic wspólnego ze sprawą sygn. XVII AmC 265/07 :)
2) Na temat Spółki, której sprawa ta dotyczy, można napisać pracę magisterską o praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów - np. w tej chwili w świetle pkt. I cytowanego wyroku Prezesowi Spółki zarzucić można wykroczenie z art. 138b k.w. ;)
Darek
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez loco » Pt, 20 cze 2008, 16:19

1) :-)

Pzdr.
loco
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez zasit » Pt, 20 cze 2008, 18:26

1.czy moze firma domeny.pl wpisac mnie do KRD?
2.co moze robic ta firma aby zmusic mnie do zaplacenia tej faktury?

3."4. Przeniesienie domen zarejestrowanych w ramach promocji “Wiosna przynosi tanie domeny” do
innego usługodawcy lub rezygnacja z odnowienia tych domen przed upływem trzech lat od daty ich
rejestracji, zobowiązuje Abonenta do uiszczenia z chwilą rezygnacji jednorazowej opłaty w wysokości
proporcjonalnej do czasu, który pozostał do końca w/w okresu i ustalonej według aktualnie
obowiązującego cennika."

Czy jest sens zlozena wniosku do UOKiK o uznanie tego zapisu za klauzule niedozwolona?

4. I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez "Domeny.pl" Sp. z o.o. w Krakowie w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:
1. "Kwota opłaty za usługę jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi, nawet jeżeli Abonent wcześniej z niej zrezygnuje."
2. "Domeny.pl" sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.domeny.pl.

Tak naprawde jaki to ma sens prawny?
Czy regulamn zmieniony w czasie trwania uslugi jest wiazacy?
zasit
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez Darek » So, 21 cze 2008, 09:39

1.czy moze firma domeny.pl wpisac mnie do KRD?

Pytasz o Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółkę Akcyjną we Wrocławiu?
2.co moze robic ta firma aby zmusic mnie do zaplacenia tej faktury?

Np. pozwać o zapłatę do sądu w rejonie którego mieszkasz i po ewentualnym uzyskaniu wyroku zasądzającego świadczenia pieniężne zwrócić się do komornika sądowego o przeprowadzenie egzekucji.
3."4. Przeniesienie domen zarejestrowanych w ramach promocji “Wiosna przynosi tanie domeny” do
innego usługodawcy lub rezygnacja z odnowienia tych domen przed upływem trzech lat od daty ich
rejestracji, zobowiązuje Abonenta do uiszczenia z chwilą rezygnacji jednorazowej opłaty w wysokości
proporcjonalnej do czasu, który pozostał do końca w/w okresu i ustalonej według aktualnie
obowiązującego cennika."

Czy jest sens zlozena wniosku do UOKiK o uznanie tego zapisu za klauzule niedozwolona?

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie ma sensu. Jest sens do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ponieważ, w mojej przynajmniej ocenie, postanowienie to jest sprzeczne z zasadą ekwiwalentności wzajemnych świadczeń powodując nierównomierne rozłożenie praw i obowiązków stron umowy na niekorzyść konsumenta.
4. I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje stosowania przez "Domeny.pl" Sp. z o.o. w Krakowie w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o treści:
1. "Kwota opłaty za usługę jest wnoszona za cały okres i nie podlega zwrotowi, nawet jeżeli Abonent wcześniej z niej zrezygnuje."
2. "Domeny.pl" sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.domeny.pl.

Tak naprawde jaki to ma sens prawny?
Czy regulamn zmieniony w czasie trwania uslugi jest wiazacy?

Na podstawie prawomocnego wyroku SOKiK Prezes UOKiK wpisuje postanowienia wzorca umowy uznane za niedozwolone do prowadzonego przez siebie rejestru.
Wpisanie postanowienia do rejestru ma moc wsteczną od momentu wprowadzenia wzorca umowy do obrotu, zatem wszystkie umowy, choćby zawarte przed wydaniem wyroku, traktować należy tak jakby od początku nie było w nich zakazanych postanowień.

Regulamin (wzorzec umowy) może być jednostronnie zmieniony przez kontrahenta konsumenta w okresie wykonywania umowy jedynie z ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie.
Jeżeli przedsiębiorca stosuje wzorzec w postaci elektronicznej, to koniecznym warunkiem jest udostępnienie go konsumentowi przed zawarciem umowy i ta sama zasada obowiązuje przy zmianie wzorca w trakcie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym.
Zmiana będzie dla konsumenta wiążąca, o ile zostanie spełniony wymóg udostępnienia wzorca a konsument nie wypowie umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
Darek
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez zasit » So, 21 cze 2008, 11:59

Dzieki za odpowiedz

Za z biura prwnego otrzymalem odpowiedz aby nie oplacac tej faktury

"Jeśli jednak zdecydują
się na wniesienie powództwa, to-zakładając, że sąd znajdzie podstawy do
wydania nakazu zapłaty - taki nakaz zostanie wydany. Nakaz zostanie Panu
dostarczony wraz z pozwem i będzie Pan miał prawo wniesienia sprzeciwu. Po
skutecznym wniesieniu sprzeciwu sprawa trafi na rozprawę (nakaz traci moc) i
będzie Pan miał możliwość obrony swoich racji. Tak wygląda postępowanie w
trybie upominawczym, który stosowany jest przy tego typu powództwach."

Dodatkowo domeny.pl traktuja ta umowe jako umowe abonamentowa, czy w przypadku takich umow nie jest wymagany wlasnoreczny podpis? W regulaminie promocji nic nie ma informacji na temat trwania umowy (nie jest opisany czas jej trwania czyli te niby 3 lata), nie ma ceny za przedluzenie jest tylko zdefiniowana "cena standardowa" a chyba kodeks cywilny co do konkretnej ceny ma wymagania?
Dodatkowo umowa ta obarcza konsumenta kara (wlasnie ta blizej nieokreslona za niby zerwanie umowy 3 letniej).
Dodatkowo czy moge ta sprawe skierowac do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Tak chodzi o Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółkę Akcyjną we Wrocławiu

Dzieki za wszelkie odpowiedzi
zasit
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez Darek » So, 21 cze 2008, 13:04

O jakich fakturach piszesz?

Jeśli chodzi o faktury pro- forma, to spełniają one rolę oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Oznacza to tyle, że wystawca faktury pro- forma przekazując ją kontrahentowi zobowiązuje się do sprzedaży towaru, wykonania usługi lub spełnienia innego świadczenia wyszczególnionego w tej fakturze pro- forma za zapłatą przez kontrahenta ceny wyszczególnionej w fakturze pro- forma i w zakreślonym w niej terminie. Przyjęcie tej oferty polega wówczas na spełnieniu świadczenia pieniężnego według omawianej faktury przez osobę, na rzecz której została ona wystawiona, przy czym dopiero po otrzymaniu zapłaty wystawca faktury pro- forma spełnia swoje świadczenie.
Faktura pro- forma nie może być natomiast podstawą roszczenia o zapłatę.

Prawo cywilne nie zna pojęcia "umowa abonamentowa", choć wydaje się, że może tu chodzić o stosunek obligacyjny o charakterze ciągłym.

Zgodnie z art. 60 k.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Co do Krajowego Rejestru Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, wydaje się, że w przypadku umowy o rejestrację nazwy domeny "pośrednik" pomiędzy NASK a abonentem nie dysponuje danymi abonenta- osoby fizycznej określonymi w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych.
Darek
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez zasit » So, 21 cze 2008, 19:38

Jezeli chodzi o dane to udostepnione byly tylko imie, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL i nic wiecej.

Faktury pro forma firma wystawia tlumaczac to ze podpisalem "umowe abonamentowa" lub tez inaczej lojalnosciowa. Nie podpisalem zadnej umowy osobiscie, nie byla dostarczona zadna umowa w formie elektronicznej, firma zaslania sie tym ze ta pseudo umowa wynika z regulaminu a jak juz wczesniej opisalem nie ma tam mowy o zadnym terminie jej trwania, jest jedynie podana cena na rok rejestracji domeny, nigdy nie ma informacji ze domena zostala wykupiona na wiecej niz 1 rok.

Co do KRD to nie mam zadnej informacji aby osoba prywatna (konsument) byl tam wpisany za brak oplaty przedluzenia domeny, slyszalem tylko o przypadku wpisania firmy.

Dodatkowo kraza pogloski ich KRD w zaden sposob nie werufikuje slusznosci wpisow, firmy moga wpisywac kogo chca a jezeli ta osoba poczuje ze zostala wpisana bezprawnie to dopiero moze dochodzic swoich spraw w sadzie.

Jezeli sprawa zostanie skierowana do sadu (sam nie bede jej kierowac za wzgledu na koszty) to tam bede staral sie udowodnic ze nie bylo mowy o zadnej "umowie" trwajacej wiecej niz 1 rok, obecnie domeny wygasaja i nie jestem zainteresowany przedluzaniem nich za 99 zl, dodatkowo bede wskazywal na niedozwolone klauzule umowne w regulaminie glowym i regulaminie promocji.

Dodatkowo pojawil sie glos ze aby wystawiac fakture w sposob elektroniczny trzeba pisemnie wyrazic swoja zgode na to lub poslugiwac sie podpisem elektronicznym.

Czy zatem jest sensowane kierowac sprawe do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?
zasit
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez Darek » Pn, 23 cze 2008, 14:57

Jezeli chodzi o dane to udostepnione byly tylko imie, nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL i nic wiecej.

Adres e-mail może być również daną osobową i- z tego co wiem- jego podanie jest obowiązkowe w procesie rejestracji domeny.

Aby wpisać konsumenta do KRD BIG S.A. brak jest jednak numeru dowodu osobistego konsumenta.

Faktury pro forma firma wystawia tlumaczac to ze podpisalem "umowe abonamentowa" lub tez inaczej lojalnosciowa.

Faktura pro- forma nie może być podstawą roszczenia o zapłatę z przyczyn o któych pisałem wyżej.

Nie podpisalem zadnej umowy osobiscie, nie byla dostarczona zadna umowa w formie elektronicznej, firma zaslania sie tym ze ta pseudo umowa wynika z regulaminu a jak juz wczesniej opisalem nie ma tam mowy o zadnym terminie jej trwania, jest jedynie podana cena na rok rejestracji domeny, nigdy nie ma informacji ze domena zostala wykupiona na wiecej niz 1 rok.

W tym zakresie Twój kontrahent ma rację ale ciężar dowodu, że to Ty osobiście złożyłeś oświadczenie woli (choćby w postaci elektronicznej) jest po jego stronie (art. 6 k.c.).

Co do KRD to nie mam zadnej informacji aby osoba prywatna (konsument) byl tam wpisany za brak oplaty przedluzenia domeny, slyszalem tylko o przypadku wpisania firmy.

Dodatkowo kraza pogloski ich KRD w zaden sposob nie werufikuje slusznosci wpisow, firmy moga wpisywac kogo chca a jezeli ta osoba poczuje ze zostala wpisana bezprawnie to dopiero moze dochodzic swoich spraw w sadzie.

Jest też art. 37 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych ;)
Jezeli sprawa zostanie skierowana do sadu (sam nie bede jej kierowac za wzgledu na koszty) to tam bede staral sie udowodnic ze nie bylo mowy o zadnej "umowie" trwajacej wiecej niz 1 rok, obecnie domeny wygasaja i nie jestem zainteresowany przedluzaniem nich za 99 zl, dodatkowo bede wskazywal na niedozwolone klauzule umowne w regulaminie glowym i regulaminie promocji.

Zważ na art. 6 k.c. - to powód będzie musiał udowodnić fakty, na których opiera swoje roszczenie.
Dodatkowo pojawil sie glos ze aby wystawiac fakture w sposob elektroniczny trzeba pisemnie wyrazic swoja zgode na to lub poslugiwac sie podpisem elektronicznym.

Dokładnie jest to tak:
- należy uzyskać od kontrahenta pisemną zgodę na otrzymywanie takich faktur, przy czym zgoda może mieć także postać elektroniczną, ale musi być podpisana certyfikowanym podpisem elektronicznym,
- elektroniczne faktury można zacząć przesyłać odbiorcy dopiero od następnego dnia po wystawieniu przez niego akceptacji,
- wystawca faktury musi posługiwać się tzw. bezpiecznym podpisem elektroniczny, czyli takim, który na mocy ustawy o podpisie elektronicznym jest prawnie uznawany za równoważny z odręcznym. Rozporządzenie stanowi, że każda faktura elektroniczna musi być opatrzona takim podpisem.
Czy zatem jest sensowane kierowac sprawe do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam.
Darek
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez zasit » Pn, 23 cze 2008, 19:23

Jeśli chodzi o faktury pro- forma, to spełniają one rolę oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Oznacza to tyle, że wystawca faktury pro- forma przekazując ją kontrahentowi zobowiązuje się do sprzedaży towaru, wykonania usługi lub spełnienia innego świadczenia wyszczególnionego w tej fakturze pro- forma za zapłatą przez kontrahenta ceny wyszczególnionej w fakturze pro- forma i w zakreślonym w niej terminie. Przyjęcie tej oferty polega wówczas na spełnieniu świadczenia pieniężnego według omawianej faktury przez osobę, na rzecz której została ona wystawiona, przy czym dopiero po otrzymaniu zapłaty wystawca faktury pro- forma spełnia swoje świadczenie.
Faktura pro- forma nie może być natomiast podstawą roszczenia o zapłatę.


Czyli zatem wystawienie faktury pro forma nie zobowiazuje mnie do jej oplacenia co jest rownoznaczne z rezygnacja z uslugi wyszczegolnionej na niej?

W tym zakresie Twój kontrahent ma rację ale ciężar dowodu, że to Ty osobiście złożyłeś oświadczenie woli (choćby w postaci elektronicznej) jest po jego stronie (art. 6 k.c.).


Ale czy umowa abonamentowa nie wymaga jasnego opisania czasu trwania uslugi? I jej kosztu w calym czasie obowiazywanie tej umowy?

Jest też art. 37 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych


Niestety bez przytoczenia nie wiem o co chodzi

Czy zatem jest sensowane kierowac sprawe do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Chodzi mi o to czy sad w tego typu przypadku moze zdecydowac czy byla ta umowa podpisana jako umowa lojalnosciowa czy tez nie byla a zatem roszczenia tej firmy co do dalszego trwania umowy sa bezpodstawne

Jeszcze raz dzieki wielkie za odpowiedzi
zasit
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Następna strona

Powrót do Prawo dot. Internetu, społeczeństwa informacyjnego, nowych technologii

 


  • Podobne tematy
    Odpowiedzi
    Wyświetlone
    Ostatni post

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron