Co z długiem gdy wierzyciel zakończył działalność

prawo pomocy publicznej, prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne, prawo obrotu instrumentami finansowymi, nadzór bankowy, zasady podejmowania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego; nadzór organów państwa nad przedsiębiorcami, komercjalizacja, prywatyzację.

Co z długiem gdy wierzyciel zakończył działalność

Postprzez aristo2 » So, 30 paź 2004, 19:19

Witam
Wierzyciel w 2002 roku skierował do komornika nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności.
W międzyczasie wierzyciel ( spółka z oo ) ogłosił upadłość i po okresie likwidacji został wykreślony z KRS.

Co dzieje się z długiem którego komornik nie wyegzekwował?
Czy dłuznik moze wnieść wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego?
Co dzieje się z długiem ?, a co z egzekucją komorniczą ?
Co powinien zrobić dłuznik ?
pozdrawiam
Janek
aristo2
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez Marcin » So, 30 paź 2004, 22:41

Za mało podałeś informacji.
Czy w stosunku do wierzyciela było prowadzone postępowanie upadłościowe i jakim zakończyło się rezultatem ? Kiedy została ogłoszona upadłość spółki ? Czy posiada ona następcę prawnego ?
Marcin
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

cd

Postprzez aristo2 » N, 31 paź 2004, 01:12

Witam
Po sprawdzeniu dokładnym informacji okazało się , że wierzyciel na podstawie uchwały współników zgłosił do KRS likwidację firmy ( a nie upadłość , jak napisałm ).
Firma po ogłoszeniu, że przez 3 miesiące wierzyciele mogą zgłaszać roszczenia po pewnym czasie uległa likwidacji.

Zapasy magazynowe zostały przekazane ( sprzedane ) do nowego podmiotu, nie majacego nic wspólnego z dotychczasową firmą.
Asortyment jest sprzedawany pod szyldem i w ramach innej sieci handlowej.

Co w takej sytuacji może zrobić dłużnik?
Komornik jeśli wyegzekwuje należności dla nie istniejacej już firmy, nie będzie mógł ich przekazać ponieważ firma już nie istnieje, jak również zlikwidowane zostało konto bankowe.
W zasadzie komornik może chyba pieniadze , które wrócą z Banku z powodu braku rachunku bankowego zatrzymać dla siebie... ?
pozdrawiam
Janek
aristo2
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

cd

Postprzez aristo2 » Pn, 1 lis 2004, 00:29

Witam
Dodaję w odpowiedzi na pytanie, że nie ma następcy prawnego zlikwidowanej Firmy.

pozdrawiam
Janek
aristo2
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez Marcin » Pn, 1 lis 2004, 14:46

Hmmm..., może dałoby się to podciągnąć pod umorzenie postępowania egzekucyjnego (art. 824 § 1 pkt 2 kpc) ? Skoro wierzyciel przestał istnieć (utracił byt prawny), to i nie ma zdolności sądowej.
Marcin
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez Aristo2 » Pn, 8 sie 2005, 09:52

Witam
No i stało się tylko, że to wierzyciel cofnął wniosek egzekucyjny złozony do komornika w związku z likwidacją Firmy.
Ale, komornik przysłał Postanowienie o umorzeniu egzekucji na podst 825 pkt 1 kpc, oraz stwierdził że w sprawie powstały koszty egzekucyjne na które składały się:

Opłata stosunkowa z art 45. 2 49 -
(chyba Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji)
- w wysokosci X.

Jak to jest z opłatą stosunkową, skoro komornik nic nie wyegzekwował?

Postepowanie było wszczęte w 2003r, w tej sprawie wypowiadał się TK , jesli dobrze pamietam, że komornik może pobrać opłatę od wyegzekwowanego świadczenia , a nie od egzekwowanego.

Czy należna jest opłata stosunkowa dla komornika w takim przypadku?

pozdrawiam
Janek
Aristo2
 

Postprzez Marcin » Pn, 8 sie 2005, 10:18

Postepowanie było wszczęte w 2003r, w tej sprawie wypowiadał się TK , jesli dobrze pamietam, że komornik może pobrać opłatę od wyegzekwowanego świadczenia , a nie od egzekwowanego.


Tak - por. wyrok z dnia 17 maja 2005 r.

Co do samej sprawy - napisz, kiedy zostało wydane postanowienie komornika i na jakim stanie prawnym (z jakiej daty) oparł się.
Marcin
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez Aristo2 » Pn, 8 sie 2005, 10:29

Postanowienie zostało wydane 03 08 2005, a doręczone dzisiaj.Czyli przysługuje w ciągu 7 dni zaskarzenie do SR w drodze skargi naczynnosci komornika.

Dlatego napisałem słowo "chyba" Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji -ponieważ nie jest podana Ustawa

Jedyne sformułowanie to:
W tej sprawie powstały koszty egzekucyjne, na które składały się:
Opłata stosunkowa z Art 45.2, 49 -------------kwota X
Razem koszty wyniosły --------------kwota X

I to wszystko, stąd watpliwość i prośba o podpowiedź.
Aristo2
 

Postprzez Marcin » Pn, 8 sie 2005, 11:23

Dlatego napisałem słowo "chyba" Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji -ponieważ nie jest podana Ustawa

Jedyne sformułowanie to:
W tej sprawie powstały koszty egzekucyjne, na które składały się:
Opłata stosunkowa z Art 45.2, 49 -------------kwota X
Razem koszty wyniosły --------------kwota XTak, to chodzi o tę ustawę. Zmiana stanu prawnego nastąpiła od 13 listopada 2004 r. Tego dnia weszła w życie ustawa z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 236, poz. 2356). W art. 4 ust. 1 stanowi ona, że w sprawach egzekucyjnych oraz w sprawach o dokonanie zabezpieczenia, wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Jeśli sprawa została wszczęta w 2003 r., komornik powinien zastosować przepisy w brzmieniu sprzed 13.11.2004 r., których wprost dotyczy orzeczenie TK. Należałoby się zatem powołać na ten wyrok (pkt 2 tezy), do którego wyżej podałem link. Został on opublikowany w Dz.U. Nr 94, poz. 796 z dnia 30 maja 2005 r. i w tym dniu wszedł w życie. To jest praca raczej dla dobrego prawnika, bo trzeba byłoby wskazać na skutki wyroku TK (wyeliminowanie zakwestionowanego przepisu z obrotu prawnego) i jego konsekwencje w konkretnej sprawie.
Marcin
 
Posty: 0
Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Postprzez Aristo2 » So, 26 lis 2005, 15:07

Witam
Jest Postanownie SR - oddalajace skargę.
cyt.
"UZASADNIENIE
Dłużnicy X i Y , wnieśli skargę na postanowienie komornika ustalającego koszty postępowania egzekucyjnego w sprawie III Km 790/03 którymi ich obciążono. Z uzasadnienia skargi wynika, że skarżący kwestionują zasadę obciążenia ich kosztami postępowania w sytuacji, gdy postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na wniosek wierzyciela.
Sąd zważył, co następuje :
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na charakter opłaty egzekucyjnej, która mimo przeznaczenia jej także na wynagrodzenie komornika nie jest świadczeniem ekwiwalentnym za jego usługi. Komornik jest bowiem funkcjonariuszem publicznym (art.l ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji Dz.U.97.133.882). Dlatego opłata egzekucyjna jest daniną publicznoprawną określoną w ustawie co do wysokości, trybu uiszczania i rozliczania, niezależną od rzeczywistego nakładu pracy komornika lub jego woli. W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych opłata jest stosunkowa i w zasadzie wynosi 15% egzekwowanego świadczenia (art.49 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r., o komornikach sądowych i egzekucji DZ.U. Nr 133, póz. 882, ze zm.). Opłatę tą komornik pobiera od dłużnika za dokonaną egzekucję świadczeń pieniężnych.
Odnosząc się natomiast do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2005 roku sygn. akt P 6/04 na który powołują się dłużnicy należy zauważyć, że w wyroku tym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art.49 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu obowiązującym do wejścia w życie ustawy z dnia 24 września 2004 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP.
Tak więc komornik prawidłowo ustalił koszty postępowania egzekucyjnego i zasadnie obciążył nimi dłużników, mając na uwadze, że umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpiło na wniosek wierzyciela, ale z uwagi na likwidację spółki będącej wierzycielem.
Z powyższych względów na podstawie powyżej powołanych przepisów ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz art.770 kpc skargę należało
oddalić."

Jak dalej można się bronić, przecież w uzasadnieniu wyroku TK wprost pisze, że 15 % mozna egzekwować od wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Przysługuje zażalenie do SO , ale jakie argumenty podnieść?, może ma ktośc orzeczenie SN wydane w podobnej sprawie ?
pozdrawiam
Janek
Aristo2
 


Powrót do Prawo Gospodarcze Publiczne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron